یونیفرم سربازی

همه ما با لباس هایی که افراد ایام سربازی و جنگ به تن می کنند در واقعیت و فیلم ها آشنا شده ایم. این نوع لباس ها با عنوان لباس نظامی شناخته می شوند که دارای مشخصات و ویژگی های خاصی است.

 

امروزه پوشیدن لباس مخصوص برای هر موقعیتی در بین مردم جا افتاده است و این فقط به لباس مهمانی و ورزش ختم نمی شود. افراد در محیط های کاری هم لباس مناسب با آن به تن می کنند تا به نوعی هم بیانگر موقعیت اجتماعی افراد باشد هم بتواند از خطرات موجود در محیط محافظت شوند. در محیط های نظامی پوشیدن لباس مخصوص اجباری است که از طرف آن نهاد یا ارگان تعیین می شود. رایج ترین لباس نظامی آنهایی است که آقایان برای ورود به سربازی به تن می کنند.
رنگ این لباس بر اساس این مشخص می شود که سرباز برای کدام نهاد نظامی خدمت می کند. مثلا اگر دقت کنید سرباز نیرو انتظامی لباس نظامی سبز رنگ به تن دارد و لباس افرادی که در نیروی زمینی خدمت می کنند لباس خاکی رنگ می پوشند.

بیشترین خطری که سربازان نظامی را تهدید می کند دیده شدن آن ها در موقعیتی است که قرار می گیرند. در نتیجه یکی از بارزترین ویژگی لباس نظامی این است که افراد را با توجه به مکانی که قرار می گیرند استتار کند. به بیان دیگر پوشیدن لباس نظامی علاوه بر داده نظم به افراد موجب ایمنی افراد هم می شود.

در ادامه با انواع لباس یا یونیفرم سربازی آشنا میشویم:

لباس سپاه ، نیروی زمینی ، دریایی ، هوایی :

لباس نیروی انتظامی:

لباس نیروی هوایی ارتش:

لباس پدافند هوایی:

لباس نیروی زمینی ارتش :

لباس مرزبانی :

لباس نیروی دریایی ارتش :