کدهای محل اعزام به خدمت

هنگامی که مشمول دفترچه اعزام به خدمت خود را از طریق دفاتر پلیس 10+ ارسال می کند و تاریخ اعزام او مشخص می شود، چیزی حدود 10 روز پیش از اعزام به خدمت، کد محل خدمت او یا همان محل خدمت او مشخص می شود. درواقع به پادگان های مختلف، کدهای محل اعزام به خدمت متفاوتی اطلاق شده و به مشمول تنها یک کد اعلام می شود.

حال مشمولین برای آن که بدانند دوران آموزشی خود را بایستی در کجا سپری نمایند، معمولا به دنبال این کدها بوده و سعی می کنند تا پیش از اعزام، در خصوص کدهای مختلف و پادگان های آن ها اطلاعاتی را کسب نمایند. بنابراین در این نوشتار از سرباز دات آی آر قصد داریم تا شما را با کدهای محل اعزام به خدمت آشنا نماییم.

محل خدمتتان کجاست ؟

مراکز آموزشی نیروی انتظامی، سپاه و ارتش

همانطور که می دانید مراکز یا پادگان های آموزشی مختلف تحت نظر نیروی انتظامی، سپاه و ارتش بوده که به طور کلی تمام این مراکز زیر نظر  ستاد کل نیرو های مسلح می باشد. مشمولین پس از اختصاص یافتن کد مربوطه بایستی به مدت 2 ماه در این مراکز که آموزش های آن ها با یکدیگر تفاوت هایی نیز دارد، مهارت های لازم را دریافت کرده و سپس به خدمت وظیفه عمومی اعزام شوند.

کدهای مراکز آموزشی سربازی

معمولا مشمولان به دنبال کدهای محل اعزام خدمت سربازی برای یافتن اطلاعاتی همچون نوع مرکز آموزشی، آدرس و … می باشند که در این قسمت سعی داریم تا اطلاعاتی را در خصوص کدهای مراکز آموزشی سربازی مختلف به شما ارائه نماییم.

 

کد 01 : مرکز آموزشی ولیعصر تبریز (نیروی انتظامی)

کد 02: مرکز آموزشی قدس در شهر سعید آباد آذربایجان شرقی (نیروی انتظامی)

کد 03 : مرکز آموزشی ارومیه در شهر ارومیه (نیروی زمینی ارتش)

کد 04 : مرکز آموزشی محمد رسول الله بیرجند خراسان جنوبی (نیروی انتظامی)

کد 05 : مرکز آموزشی کرمان در شهر کرمان (نیروی زمینی ارتش)

کد 06 : مرکز آموزشی مالک اشتر در شهر اراک استان مرکزی (نیروی انتظامی)

کد 07 : مرکز آموزشی شهید بهشتی اصفهان (نیروی انتظامی)

کد 010: مرکز آموزشی شهید درویش در شهر اهواز استان خوزستان  (نیروی انتظامی)

کد 011 : مرکز آموزشی شهید دستغیب در شهر جهرم استان فارس (نیروی انتظامی)

کد 012: مرکز آموزشی شهید ادیبی در شهر مرزن آباد استان مازندران  (نیروی انتظامی)

کد 013 : مرکز آموزشی شهید بیگلری در مشکین شهر اردبیل  (نیروی انتظامی)

کد 014: مرکز آموزشی شهید مدنی در شهر اصلاندوز اردبیل  (نیروی انتظامی)

کد 016: مرکز آموزشی ولیعصر در شهر زابل استان سیستان و بلوچستان  (نیروی انتظامی)

کد 017 : مرکز آموزشی شهید دوران در شهر شیراز استان فارس (نیروی هوایی ارتش)

کد 019: مرکز آموزشی بندرعباس در شهر بندرعباس استان هرمزگان (نیروی هوایی ارتش)

کد 020 : مرکز آموزشی دانشگاه هوایی ستاری در تهران (نیروی هوایی ارتش)

کد 021 : مرکز آموزشی شهید نوژه (پایگاه شکاری) در شهر همدان (نیروی هوایی ارتش)

کد 026: مرکز آموزشی عجب شیر در آذربایجان شرقی

کد 027 : مرکز آموزشی وظیفه و شهدای میدان تیر سمنان در سمنان (پدافند هوایی ارتش)

کد 028 : مرکز آموزشی بابلسر در شهر بابلسر استان مازندران (پدافند هوایی ارتش)

کد 029: مرکزآموزشی سردرود در شهر سردرود تبریز استان آذربایجان شرقی (نیروی هوایی ارتش)

کد 031: مرکز آموزشی هاشم آباد در شهر نائین هاشم آباد استان اصفهان (پدافند هوایی ارتش)

کد 032: مرکز آموزشی تهران در تهران (پدافند هوایی ارتش)

کد033:  مرکز آموزشی عجب شیر در عجب شیر آذربایجان شرقی (نیروی زمینی ارتش)

کد 034: مرکز آموزشی شهدای آتش نشان در کرج استان البرز (نیروی انتظامی)

کد 035 : مرکز آموزشی شهدای وظیفه تهران (نیروی زمینی ارتش)

کد 036 : مرکز اموزشی شهید انشایی تهران (نیروی زمینی ارتش)

کد 037: مرکز آموزشی شهید شعبان برخورداری در بیرجند استان آذربایجان شرقی (نیروی زمینی ارتش)

کد 038: مرکز آموزشی امام رضا در شهر کرمان استان خراسان جنوبی (نیروی زمینی ارتش)

کد 039 : مرکز آموزشی شهید اشرف گنجوی کرمان (نیروی زمینی ارتش)

کد 040 : مرکز آموزشی شهید سید قنبر ترابی در شهرکازرون استان فارس (نیروی زمینی ارتش)

کد 041 : مرکز آموزشی شهید ابراهیم نوری در شهر خاش سیستان و بلوچستان (نیروی زمینی ارتش)

کد 042 : مرکز آموزشی هوابرد شیراز (نیروی زمینی ارتش)

کد 044 : مرکز آموزشی تیپ هوابرد ارتش شیراز (نیروی زمینی ارتش)

کد 045 : مرکز آموزشی مراغه در شهر مراغه استان آذربایجان شرقی (نیروی زمینی ارتش)

کد 046: مرکز آموزشی شهرضا در شهرضا استان اصفهان (نیروی زمینی ارتش)

کد 047 : مرکز آموزشی توپخانه 33 در شهر پرندک استان تهران (نیروی زمینی ارتش)

کد 049 : مرکز آموزشی قزوین در شهر قزوین (نیروی زمینی ارتش)

کد 052: مرکز آموزشی شهید حسن آبشناسان در پرندک استان تهران (نیروی زمینی ارتش)

کد 053 : مرکز آموزشی دوآب در شهر دوآب استان مازندران (نیروی زمینی ارتش)

کد 054: مرکز آموزشی چهل دختر در شهر چهل دختر شاهرود در استان سمنان (نیروی زمینی ارتش)

کد 056: مرکز آموزشی امام قلی در شهر قوچان استان خراسان رضوی (نیروی زمینی ارتش)

کد 057 : مرکز آموزشی کرمانشاه در کرمانشاه (نیروی زمینی ارتش)

کد 059: مرکز آموزشی شهدای کرمانشاه در کرمانشاه (نیروی زمینی سپاه)

کد 062: مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد در شهر شیروان استان خراسان رضوی (نیروی زمینی سپاه)

کد 064 : مرکز آموزشی نبی اکرم در شهر میبد استان یزد (نیروی زمینی سپاه)

کد 065: مرکز آموزشی شهید بهشتی در شهر شیروان استان خراسان رضوی (نیروی مقاومت)

کد 068: مرکز آموزشی بوشهر در شهر بوشهر (نیروی هوایی ارتش)

کد 070: مرکز آموزشی کرمان در کرمان ( نیروی زمینی سپاه)

کد 071 : مرکز آموزشی امام رضا(ع) در شهر کازرون استان فارس ( نیروی زمینی سپاه)

کد 072: مرکز آموزشی شهید ثابت خواه در شهر گیلان غرب استان کرمانشاه ( نیروی زمینی سپاه)

کد 073 : مرکز آموزشی شهید قاضی در شهر تبریز استان آذربایجان شرقی ( نیروی زمینی سپاه)

کد 074 : مرکز آموزشی ولیعصر (عج) در شهر  آباده استان فارس ( نیروی زمینی سپاه)

کد 075 : مرکز آموزشی شهدا جوادنیا در قزوین (وزارت دفاع)

کد 076 : مرکز آموزشی تبریز در تبریز استان آذربایجان شرقی (نیروی انتظامی)

کد 077 : مرکز آموزشی کرمان در کرمان (هواپیمایی)

کد 078 : مرکز آموزشی خاتم در شهر خاتم استان یزد (نیروی هوای سپاه)

کد 080 : مرکز آموزشی ستاد مشترک سپاه

کد 081 : مرکز آموزشی مرودشت در شهر مرودشت استان فارس (سپاه)

کد 082: مرکز آموزشی احمد بن موسی در شهر مرودشت استان فارس (نیروی دریایی سپاه)

کد 083 : مرکز آموزشی مالک اشتر در شهر ارومیه استان آذربایجان غربی (نیروی زمینی سپاه)

کد 085: مرکز آموزشی کوهک در کوهک تهران (نیروی زمینی ارتش)

کد 086: مرکز آموزشی کهریزک در کهریزک تهران (دژبانی ارتش)

کد 087 : مرکز آموزشی خاتمی یزد در یزد (نیروی مقاومت سپاه)

کد 088 : مرکز آموزشی اردکان در شهر اردکان استان یزد (نیروی هوایی سپاه)

کد 089 : مرکز آموزشی شهید کچویی در کرج استان البرز (سازمان زندان ها قوه قضائیه)

کد 091 : مرکز آموزشی امام سجاد در شهر اقلید استان فارس (نیروی زمینی سپاه)

کد 094 : مرکز آموزشی ولیعصر در شهر ساری استان مازندران (نیروی زمینی سپاه)

کد 0101 : مرکز آموزشی شهید باکری در شهر دزفول استان خوزستان (نیروی زمینی سپاه)

کد 0105 : مرکز آموزشی المهدی در شهر بابل استان مازندران (نیروی زمینی سپاه)

کد 0106: مرکز آموزشی جهرم در شهر جهرم استان فارس (نیروی انتظامی)

کد 0114: مرکز آموزشی شکاری تبریز در شهر تبریز استان آذربایجان شرقی (نیروی هوایی ارتش)

کد 115 : مرکز آموزشی شهید وحدتی فر در شهر دزفول استان خوزستان (نیروی هوایی ارتش)

کد 0119 : مرکز آموزشی سیرجان در شهر سیرجان استان کرمان (نیروی هوایی ارتش)

کد 0123 : مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد در شهر نیشابور استان خراسان رضوی (نیروی زمینی سپاه)

کد 0128: مرکز آموزشی شهید بابایی اصفهان در اصفهان (نیروی هوایی ارتش)

کد 0135 : مرکز آموزشی شهید قدوسی در یزد (نیروی زمینی سپاه)

کد 0141: مرکز آموزشی شهید حبیب الهی در شهر اهواز استان خوزستان (نیروی زمینی سپاه)

کد 0159: مرکز آموزشی شیراز در شهر شیراز استان فارس (یگان ویژه)

کد 0164: مرکز آموزشی پدافند بهبهان در شهر شیراز استان فارس (نیروی هوایی ارتش)

کد 0174: مرکز آموزشی پدافند شیراز در شهر شیراز استان فارس (نیروی هوایی ارتش)

کد 0175 : مرکز آموزشی شهید وحدتی فر در دزفول استان خوزستان (نیروی هوایی ارتش)

کد 0176 : مرکز آموزشی امام حسین در تهران (نیروی هوایی ارتش)

کد 0181: مرکز آموزشی نیروی هوایی مشهد در مشهد استان خراسان رضوی (نیروی هوایی ارتش)

کد 0182: مرکز آموزشی شهید خضرایی در تهران (نیروی هوایی ارتش)

کد 0185 : مرکز آموزشی کرمانشاه در کرمانشاه (نیروی زمینی سپاه)

کد 0189: مرکز آموزشی نیروی هوایی شیراز در شهر شیراز استان فارس (نیروی هوایی ارتش)

کد 0200: مرکز آموزشی شهید قاسمیان در قائم شهر استان مازندران (نیروی انتظامی)

کد 0206 : مرکز آموزشی قلعه مرغی در تهران (هواپیمائی)

کد 0215 : مرکز آموزشی شهید پازوکی در پیشوا تهران (نیروی زمینی سپاه)

کد 0223: مرکز آموزشی خاتمی در خاتم استان یزد (نیروی زمینی سپاه)

کد 0226 : مرکز آموزشی مازاد (در روز تقسیم سربازان، هر جا که نیرو لازم باشد به این پادگان اعزام خواهد شد)

کد 0231: مرکز آموزشی بندر انزلی در بندرانزلی استان گیلان (نیروی دریایی ارتش)

کد 0232: مرکز آموزشی یگان ویژه زاهدان (یگان ویژه نیروی انتظامی)

کد 0233: مرکز آموزشی لشکرک تهران (نیروی زمینی ارتش)

کد 0234 : مرکز آموزشی شهید نامجو در حسن رود استان گیلان (نیروی دریایی ارتش)

کد 0235: مرکز آموزشی لشکرک تهران در مرکز آموزش تکاور جاده لواسانات (نیروی زمینی ارتش)

کد 0238: مرکز آموزشی یگان ویژه مشهد در شهر مشهد استان خراسان رضوی (یگان ویژه نیروی انتظامی)

کد 0256 : مرکز آموزشی شهید مدرس در شهر کرج استان البرز (نیروی زمینی سپاه)

کد 0261: مرکز آموزشی مازندران در شهر ساری استان مازندران (نیروی انتظامی)

کد 0265: مرکز آموزشی باکری دزفول در شهر دزفول استان خوزستان (نیروی زمینی سپاه)

کد 0270: مرکز آموزشی قزوین در قزوین (یگان ویژه نیروی انتظامی)

کد 0277 : مرکز آموزشی یگان امداد فاتب در تهران (یگان امداد نیروی انتظامی)

کد 0288: مرکز آموزشی عاشورا در شهر تبریز استان آذربایجان شرقی (ارتش)

کد 0291: مرکز آموزشی امام علی در شهر مبارکه استان اصفهان (نیروی زمینی سپاه)

کد 0296: مرکز آموزشی قمر بنی هاشم در شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری (نیروی زمینی سپاه)

کد 0301: مرکز آموزشی زنجان در زنجان (نیروی زمینی سپاه)

کد 0311: مرکز آموزشی گلستان (سپاه)

کد 0335 : مرکز آموزشی ارتش تهران (نیروی زمینی ارتش)

کد 0425: مرکز آموزشی شهید رجایی در کرمانشاه (نیروی انتظامی)