نهست چیست و چه جریمه ای دارد؟

خدمت سربازی یکی از مراحل نگران‌ کننده و یا گاها ترسناک در زندگی پسران است.
به همین جهت برخی به دلیل ترس از خدمت، در موعد مقرر، خود را برای اعزام به خدمت معرفی نمی کنند. یا برخی دیگر در حین خدمت، غیبت کرده و مشکلاتی را برای خود ایجاد می نمایند.

غیبت غیر موجه در سربازی جریمه هایی را برای سرباز به همراه خواهد داشت. در حالت کلی به غیبت سربازان در حین سربازی و حاضر نشدن در محل خدمت ، اصطلاحاً نهست می گویند.

 در این مطلب برای آشنایی بیشتر با موضوع مذکور به بررسی این سوال که نهست چیست و چه جریمه ای دارد؟ می پردازیم.

نهست در سربازی

 همان طور که اشاره کردیم، بعضی سربازان به علت عدم حضور در خدمت، برایشان غیبت سربازی در نظر گرفته می شود. اما چند نوع غیبت در سربازی وجود دارد و جریمه آن چیست؟

 غیبت سربازی در نظام وظیفه شامل دو حالت زیر است:

  1. مشمولانی که در زمان تعیین شده برای اعزام به خدمت، خود را معرفی نمی کنند.
  2. سربازانی که پس از اعزام و در حین خدمت به مرخصی رفته و با اتمام زمان مرخصی در محل خدمت حاضر نمی شوند که به آن نهست می گویند.

با توجه به صحبت‌های رئیس اداره سرمایه انسانی سربازی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار کمالی، غیبت در حین خدمت سربازی نهست نامیده می شود.

چنانچه سربازی برای بار اول غیبت کرده باشد و مدت آن از ۶۰ روز تجاوز نکند، فراری محسوب نشده و به دادگاه معرفی نخواهد شد.

 بدین ترتیب غیبت غیر موجه در سربازی با جریمه همراه است. و اما جریمه نهست چیست ؟

جریمه غیبت در حین خدمت سربازی

در قسمت قبل توضیح داده شد که اگر سربازی برای دفعه اول در حین خدمت، غیبت کرده و این زمان بیش از دو ماه طول نکشد، فراری محسوب نشده ولی بدون جریمه نیز نخواهد بود.

چنانچه سربازی در حین خدمت غیبت کند، به ازای هر روز غیبت، 2 روز اضافه خدمت برای او در نظر گرفته خواهد شد. نکته مهم آن است که اضافه خدمت مربوطه نیز نباید بیش از سه ماه شود.

البته باید متذکر شد که اگر سربازی بنابر مشکلی مرتکب غیبت شود، فرمانده می تواند با در نظر گرفتن مشکل سرباز و با صلاحدید خود بخشی از غیبت او را موجه کند.
علاوه بر این، غیبت اولیه مشمول، تحت شرایطی امکان توجیه دارد.

در ادامه اگر فرمانده در طول دوران خدمت از عملکرد سرباز راضی باشد، می‌تواند با تشکیل کمیسیون، اضافه خدمت او را نیز ببخشد.

پس در پاسخ به این سوال که نهست چیست ؟ باید گفت:
غیبت در حین خدمت سربازی است که این امر جریمه نیز برای سرباز در بر خواهد داشت. 

نکته قابل توجه آن است که از آنجایی که در دوران آموزشی، اضافه خدمت وجود ندارد، نهست یا غیبت در حین خدمت با جرایم دیگری از جمله: بازداشت، نگهبانی و … همراه خواهد بود.
پس فکر غیبت در دوران آموزشی را از سر خود بیرون کنید. زیرا در آنجا نیز به طرق دیگر تنبیه خواهید شد!

حتی در حین خدمت نیز در صورت غیبت سربازی، بنابر صلاحدید فرمانده ممکن است علاوه بر اضافه خدمت، جریمه یا تنبیه دیگری نیز برای سرباز در نظر گرفته شود. پس خیال های باطل را از ذهن خود دور کرده و به دنبال دردسر نروید.

نکته ی مهم دیگر در رابطه با نهست، عدم دریافت حقوق برای سربازی است که در حین خدمت غیبت نماید.

 هم چنین اگر غیبت سرباز بیشتر از ۲ ماه شود و یا سربازی برای دومین مرتبه در حین خدمت، غیبت کند، فراری تشخیص داده می‌شود. در این شرایط، پرونده سرباز به دادسرا فرستاده شده و حداقل جریمه‌ای که برای او در نظر گرفته می شود، 2 ماه زندان خواهد بود.
البته قانون نظام وظیفه، تنبیهات دیگری را هم بعنوان مجازات فرار از خدمت درنظر گرفته است.

بنا بر موارد ذکر شده، غیبت از سربازی در حین خدمت، نهست نامیده می شود و سربازانی که دارای غیبت طولانی و غیر موجه باشند، متعاقب آن جریمه خواهند شد.

جمع بندی‌

یکی از اصطلاحاتی که در حین خدمت سربازی و یا قبل از آن به عنوان رفتاری خلاف قوانین نظام وظیفه به گوش سربازان می‌خورد، نهست می باشد. به همین جهت این سوال مطرح می گردد که نهست چیست و چه جریمه ای دارد؟

نهست به غیبت سرباز در حین خدمت سربازی گفته می‌شود. اگر غیبت در سربازی بیش از ۶۰ روز نشود و فرد برای بار اول مرتکب آن شده باشد، فراری محسوب نشده و به دادگاه معرفی نمی‌شود.

اما اگر غیبت سرباز بیش از دو ماه طول بکشد و یا او برای دومین مرتبه در حین خدمت غیبت نماید، به عنوان فراری در نظر گرفته شده و پرونده سرباز متخلف به دادسرا ارجاع داده خواهد شد تا در آنجا مطابق با قوانین، حکم نهایی صادر گردد.