مزایا و معایب گرفتن امریه

مزایای امریه سربازی چیست؟

اگر بخواهیم مزایا و معایب امریه سربازی را با خدمت سربازی معمولی مورد مقایسه قرار دهیم می توان گفت یکی از مزایای امریه سربازی این است که افراد در این حالت مانند یک کارمند معمولی بوده و شیوه لباس پوشیدن و نیز ساعات رفت و آمد نیز همانند یک کارمند خواهند بود و بسیاری از مشکلات و سختی ها و نیز مسئولیت های یک سرباز معمولی را نخواهند داشت. علاوه بر این مزایا، امتیازهای دیگری نیز در امریه سربازی وجود دارد که در حین استخدام و نیز در بسیاری از موارد می تواند به کار آید.

  • محل خدمت امریه سربازی در مراکز و ادارات دولتی است .
  • افرادی که امریه دریافت میکنند باید بر اساس ساعات کاری اداری در ادارات فعالیت کنند .
  • سال های امریه ی سربازی ، به عنوان سنوات کاری افراد در نظر گرفته میشود .

معایب امریه سربازی چیست؟

از جمله معایب امریه سربازی مدت زمان امریه سربازی در طول خدمت می باشد چرا که در برخی از موارد مدت زمان امریه سربازی دو سال کامل بوده و از این رو نسبت به خدمت سربازی معمولی دیرتر به اتمام می رسد.

عیب دیگری که در امریه سربازی وجود دارد این است که یکی از شرایط دریافت امریه سربازی، عدم وجود غیبت در دفترچه خدمت می باشد در صورتی که افراد غیبت داشته باشند در این صورت شرط دریافت امریه سربازی را نقض می کنند.

از معایب دیگر دریافت امریه سربازی عدم غیبت در حین حضور حتی به دلیل ادامه تحصیل می باشد.

مشمولانی که دارای شرایط پنجگانه شامل ؛ تاهل ، سرپرستی خانواده ، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد ، مشمولان معاف از رزم و خانواده های شهدا ، جانبازان و ایثارگران ، باشند در اولویت هستند.

 نکته آخر افرادی که امریه میشوند باید از خیر کسری خدمت بگذزند زیرا در بیشتر موارد ارگانهای امریه دهنده به دنبال مشمولینی هستند که کسری خدمت ندارند.